Velkommen til aktie-anbefalinger.dk, stedet hvor du får gode aktie anbefalinger til nogle af de største og mest populære aktier. Her på siden får du således gode aktie anbefalinger til både danske, europæiske og andre internationale aktier, som kunne være interessante at se nærmere på.

Med vores aktie anbefalinger får du mere viden om de mange aktier, som vi har lavet aktie anbefalinger til her på siden. Denne viden kan du bruge til din fordel, når du skal overveje hvilke aktie du skal investere i. Vi gør opmærksom på, at vores aktie anbefalinger ikke er en opfordring til at investere.

Vores aktie anbefalinger skal alene ses som et udtryk for og anbefaling til at undersøge aktierne nærmere. Se i stedet på vores aktie anbefalinger som en inspiration til nye aktier at se nærmere på, hvis du leder efter nye aktier og aktiemarkeder at investere i.

Bedste aktie anbefalinger

Her på siden finder du som sagt en masse gode aktie anbefalinger, som du kan bruge som inspiration, hvis du leder efter nye investeringsmuligheder. I det følgende kan du se nogle af vores udvalgte aktie anbefalinger, som du med fordel kan se nærmere på.

Blandt vores udvalgte aktie anbefalinger har vi set nærmere på de europæiske, nordamerikanske og asiatiske aktier. Det er nemlig på disse aktiemarkeder, at man finder de største aktieselskaber og aktier i verden. Med disse aktiemarkeder er man således sikret aktier, som man garanti vil passe perfekt til ens aktiestrategi.

Europæiske aktie anbefalinger

Som dansk investor er de europæiske aktier gode at investere i, da man med de europæiske aktier kan investere i aktier, som har en let genkendelighed. Det gælder naturligvis ikke mindst for de danske aktier, men også for andre europæiske aktier såsom de svenske, norske, tyske og engelske.

Her på siden finder du flere gode europæiske aktie anbefalinger, herunder til de danske aktier, svenske aktier, norske aktier, tyske aktier og engelske aktier, som du med fordel kan se nærmere på, hvis du ønsker inspiration og gode aktie anbefalinger.

Blandt vores udvalgte europæiske aktie anbefalinger finder du blandt andet Jyske Bank aktier, Volvo aktier, Equinor aktier, BMW aktier og BP aktier. Disse aktier er blandt nogle af de mest spændende europæiske aktier, og derfor blandt vores udvalgte europæiske aktie anbefalinger.

De europæiske aktier er blandt de stærkeste i verden, hvilket er en naturlig konsekvens af, at mange af de største økonomier i verden befinder sig i Europa. Det er derfor helt naturligt, at mange af de største aktieselskaber i verden også befinder sig i Europa.

De europæiske aktier er dertil meget stabile over tid, da de europæiske økonomier er meget stærke. Det giver en høj grad af sikkerheden på aktiemarkederne, der godt nok ikke er fri for risiko, men som har en meget stærk modstandskraft, når først kriserne rammer.

Nordamerikanske aktie anbefalinger

Vil man investere i de største aktier i verden, så er det svært at komme uden om de nordamerikanske aktier. Blandt de nordamerikanske aktier finder man de amerikanske og canadiske aktier, og hvor særligt de amerikanske aktier er blandt de største i verden.

Faktisk er mange af de allerstørste aktieselskaber i verden amerikanske, og man kan eksempelvis nævne aktieselskaber såsom Apple, Amazon og Alphabet (Google). Disse selskaber er ikke bare blandt de største i USA, men er blandt de allerstørste selskaber i verden.

Den amerikanske økonomi er samtidig den største i verden, og det giver sig selv, at de amerikanske aktieselskaber og aktier derfor også må være blandt de største i verden. Det er altså på det amerikanske aktiemarked, at man kan investere i de største, kendte og mest populære aktier.

Lidt længere mod nord finder man de canadiske aktier, der ofte bliver lidt overset, når man snakker om de nordamerikanske aktier. Det er dog en skam, for Canada er i sig selv en meget stærk økonomi, og der findes derfor mange gode og store canadiske aktieselskaber. Blandt vores nordamerikanske aktie anbefalinger, som du finder her på siden, kan du blandt andet se mere om de canadiske aktier hos Royal Bank of Canada, West Fraser Timber og Agnico Eagle.

På samme måde som det europæiske aktiemarked, så er de nordamerikanske aktiemarkeder også meget stærke og modstandsdygtige. Godt nok rammes de, som alle andre aktiemarkeder, af kriser, men kommer altid stærkere tilbage.

Asiatiske aktie anbefalinger

Du finder også gode asiatiske aktie anbefalinger her på siden, og som ikke mindst er aktier fra henholdsvis Kina og Japan. Disse to aktiemarkeder er nemlig blandt de største aktiemarkeder i Asien, og hvor særligt Kina skiller sig ud. På det globale plan har Kina den næststørste økonomi, kun overgået af den amerikanske.

Derfor finder man også mange gode og store aktier på de asiatiske aktiemarkeder, og vi har som sagt her på siden udvalgt nogle gode asiatiske aktieanbefalinger, som du med fordel kan se nærmere på. Det gælder blandt andet for de kinesiske aktier hos Tencent Holdings, Haier Smart Home og Zijin Mining Group, og for de japanske aktier hos Toyota, Sony og Keyence.

Disse aktieselskaber og aktier er blandt de største aktier i Asien, og for flere af dems vedkommende, blandt de største og mest værdifulde aktier på verdensplan. Det gør de asiatiske aktier meget interessante, selv for de investorer, der normalt ikke har meget kendskab til de asiatiske markeder.

Selvom man gennem tiden har forbundet de asiatiske markeder med lavere kvalitet, og som et mere risikofyldt marked, så har mange af de asiatiske lande gennem årtier kæmpet for, at leve op til nogle af de højeste standarder i verden. Det har været med til at bringe de asiatiske aktier frem i den globale elite, og hvor de asiatiske aktier i dag på mange områder er blandt de førende aktieselskaber og aktier i verden.

Derfor bør du overveje at se nærmere på vores asiatiske aktie anbefalinger, da du gennem vores asiatiske aktie anbefalinger får god inspiration til aktier, som du kan se nærmere på. Ved at se nærmere på vores gode asiatiske aktie anbefalinger, kan du gøre det nemmere for dig at udvælge de aktier, som du bør undersøge nærmere med henblik på at afgøre, om de kunne være værd at investere i.

Aktie anbefalinger til den bedste aktie lige nu

Der er stor forskel på hvad den enkelte investor synes er den bedste aktie lige nu, og man kan derfor ikke give et entydigt svar på, hvilken aktie der er den bedste lige nu. Vil du gerne finde frem til den bedste aktie for dig lige nu, så kan du med fordel gøre brug af følgende overvejelser.

Tænk over hvilke markeder der er i positiv udvikling, og som forventes at vækste i de kommende år. Det kan nemlig give et godt pejlemærke i forhold til, hvilke aktier der vil præstere her og nu samt på sigt. Det vil gøre det nemmere for dig, at finde den bedste aktie lige nu for dig.

Det kan også være en god ide at lytte til andre investorer og eksperter, og hvad de har af aktie anbefalinger. Lytter du til flere forskellige investorer og eksperter, så kan du måske opleve, at der er flere aktie anbefalinger der går igen. Det kan gøre det nemmere at spore sig ind på, hvilke aktier som ser mest spændende ud.

Typer af aktier og aktiestrategier

Når man investerer i aktier, så er det en rigtig god ide, at man uddanner sig selv i aktier og aktiemarkeder. Jo mere viden man har om en given aktie eller aktiemarked, jo større sandsynlighed giver man sig selv for at få succes. Derfor er det utroligt vigtigt med et grundigt hjemmearbejde.

Når man har styr på typer af aktier, bliver det næste skridt at vælge en aktiestrategi. Ved at følge en aktiestrategi, øger man sandsynligheden for succes på sine investeringer. Der findes flere forskellige typer af aktier og aktiestrategier, som du kan se meget mere om i det følgende.

Defensive aktier

Defensive aktier henviser til de aktier, som anses for at være mere sikre at investere i. Når man investerer i defensive aktier og efter en defensiv aktiestrategi, så gælder det om at investere i de aktier, som vil give et sikkert og positivt afkast over tid.

De defensive aktier er ofte aktier, der ikke påvirkes af svingninger i samfundsøkonomien. Det vil sige, at når samfundsøkonomierne bliver dårlige, og forbruget falder, så vil disse aktier ikke tage skade. Det vil de ikke, fordi de ydelser, services og produkter de tilbyder, ikke bliver påvirket af faldende forbrug i samfundene.

Et godt eksempel på dette er livgivende medicinprodukter, og som er afgørende for patientens overlevelse. Disse typer af medicinprodukter vil altid blive købt, da patienterne har brug for dem for at overleve. Når patienten får færre penge at gøre med, som følge af en dårligere samfundsøkonomi, så vil den livgivende medicin være det sidste, som patienten vil spare væk på sit forbrug.

Det gør sådanne aktier meget sikre over tid, da de ikke vil svinge meget, og da de tilbyder afgørende ydelser, services og produkter, som kunder og brugere ikke har råd til at spare væk. Dermed vil disse aktier ofte præstere sikkert over tid.

Til gengæld er de også mindre tilbøjelige til at have en stor vækst, da et stigende forbrug i samfundet, omvendt ikke betyder at patienten køber mere medicin. På den måde er de defensive aktier meget stabile, og vil over tid give et mindre, omend positivt, afkast sammenlignet med andre typer af aktier og aktiestrategier.

Cykliske aktier

De cykliske aktier er aktier der svinger meget, som følge af at de følger en cyklus. Et godt eksempel på cykliske aktier er de aktier der følger de økonomiske cyklusser. Når de økonomiske tider i samfundene er gode, stiger aktierne, mens aktierne falder, så snart økonomierne i samfundene bliver dårligere.

Et godt eksempel på cykliske aktier er de aktier, der befinder sig i rejsebranchen. Det kan eksempelvis være flyselskaber, som oplever et fald i antallet af passagerer, så snart forbruget falder i samfundet. Noget af det første der spares væk, er nemlig unødvendigt forbrug såsom rejser.

Når borgerne i samfundet sparer på økonomien, og sparer det unødvendige forbrug væk, så vil færre borgere købe rejser. Dermed vil flyselskaberne opleve et fald i antal rejsende og i omsætningen. Dette vil påvirke flyselskabernes resultater, og det vil have den konsekvens, at aktiekursen falder.

Når der bliver flere penge at gøre med i samfundene igen, og borgerne bestiller flere rejser, så vil flyselskaberne få et øget antal rejsende og en øget omsætning, som vil påvirke deres resultater og aktiekurs positivt. På den måde følger aktiekursen en cyklus med op- og nedture på aktiekursen, alt afhængig af hvor aktien befinder sig i cyklussen.

Udbytte aktier

Udbytte aktier er en særlig type aktier, der giver mulighed for et ekstra afkast. Ved normale aktier vil der kun være mulighed for at få et afkast, når aktiekursen på aktien stiger. Med udbytte aktier får man dog også et afkast, når aktieselskabet leverer overskud.

Leverer et aktieselskab overskud, og er deres aktier af typen udbytte aktier, så vil aktionærerne få udbetalt et udbytte som en del af aktieselskabets overskud. Dette udbytte deles ud til aktionærerne, og jo flere aktier man har, jo mere vil man få i udbytte på sine aktier.

Som følge af muligheden for at få et ekstra afkast, er udbytte aktier blevet meget populære. Man kan få udbytte aktier af alle slags, både som defensive, cykliske og andre typer af aktier. Afgørende er blot, at aktieselskabet udbetaler udbytte, når aktieselskabet leverer et overskud.

At investere efter en udbytte aktiestrategi, kan derfor på mange måder være en meget fordelagtig aktiestrategi. Man kan med fordel kombinere udbytte aktiestrategien med en defensiv aktiestrategi, og hvor man investerer i de mere sikre aktier, der samtidig giver et afkast i form af udbytte.

Mange af vores aktie anbefalinger du finder her på siden vil være udbytte aktier, så hvis udbytte aktiestrategien lyder som noget for dig, så finder du en masse gode aktie anbefalinger her på siden, som du med fordel kan undersøge nærmere.

Daytrading

Daytrading henviser til den form for køb af aktier, hvor man køber og sælger aktien den samme dag. Det vil sige at man først køber en aktie, for derefter at sælge den senere på dagen, med det håb om at aktien giver et positivt afkast.

Denne form for investering er derfor til de investorer, der gerne vil købe og sælge aktier hver dag, og som gerne vil have afkast på den kortere bane. Er man derimod mere til den langsigtede aktiestrategi, så skal man i stedet overveje de defensive aktier.

Det ene udelukker dog ikke det andet, og man kan med fordel daytrade, hvis man er en aktiv investor. Man skal dog være meget opmærksom på, at daytrading kræver en del indsigt i aktier og aktiemarkeder. Det er derfor vigtigt at man sætter sig grundigt ind i emnet, inden man går i gang med at daytrade.

Gode aktietips

Når man har fået styr på typer af aktier, og har sat sig grundigt ind i nogle aktiestrategier, så er man klar til at komme i gang med sit investeringseventyr. Alt der mangler er således blot at finde en aktieplatform, hvor man kan købe sine første aktier.

Man kan dog med fordel læse lidt op på nogle gode aktietips, så man opnår endnu større sikkerhed for sine investeringer. Derfor har vi også set nærmere på nogle gode aktietips, herunder med aktietips til nybegyndere, aktietips til langsigtede investeringer samt aktietips til daytradere.

Aktietips til nybegyndere

Er du ny investor, så er dette afsnit til dig. Vi har nemlig samlet en række gode aktietips for nybegyndere, som du med fordel kan gøre brug af. Disse aktietips for nybegyndere kan ikke kun bruges af nybegyndere. Alle investorer kan således gøre brug af disse aktietips.

Det første aktietip til nybegyndere er, at man bør holde sig til at investere i de aktier og på de aktiemarkeder, som man har et indgående kendskab til. Det vil nemlig give større viden om markedsbevægelser, som man kan nå at reagere på i tide. På den måde skaber det en større sikkerhed for investeringerne.

Næste aktietip er, at man skal sørge for at lave en grundig research af de aktier, som man har planer om at investere i. Man skal altså afholde sig fra at investere på mavefornemmelser, og i stedet lade logikken og fornuften råde. Det vil nemlig også give en meget større sikkerhed for dine investeringer.

Vores sidste gode aktietip til nybegyndere er, at man kan indgå i et socialt fællesskab med andre investorer. Det kan man gøre via sociale medier, mens der også er aktieplatforme, som tilbyder et socialt netværk for investorer gennem deres aktieplatform. Ved at indgå i et socialt fællesskab med andre investorer, får man over tid opbygget en meget større viden om aktier, aktiemarkeder og investeringer.

Aktietips til langsigtede investeringer

Når man investerer på den lange bane, så er der nogle aktietips, som man med fordel kan gøre brug af. Disse aktietips relaterer sig ikke mindst til, at man bør holde godt øje med de langsigtede strategier hos de aktieselskaber, man overvejer at investere i.

Dertil er det en rigtig god ide at holde øje med årsrapporterne, også i et historisk perspektiv, for at se på hvordan aktieselskabet historisk set har klaret sig. Det samme gælder i øvrigt for aktiekursen, som også kan give indikationer på, hvordan aktien klarer sig over tid.

Det er også en god ide at holde godt øje med trends i markedet, og hvordan de vil påvirke aktiekurserne over tid. Det er ikke nødvendigvis noget man skal gøre hver dag, men det er noget man bør gøre indimellem. På den måde kan man sikre sig selv bedst, at man når at reagere i tide på markedsbevægelser og trends.

Sidste aktietip til de langsigtede investeringer er at have is i maven. Det er vigtigt at huske på, at man har investeret på den lange bane, og at det ikke er meningen, at aktierne skal give positivt afkast på den korte bane. Hav derfor is i maven og lad aktierne gå sin gang.

Aktietips til daytradere

Som daytrader er det meget vigtigt, at man holder godt øje med markedets bevægelser og trends, da man investerer fra dag til dag. Det er derfor helt afgørende for at få succes som daytrader, at man holder godt øje med markedet, så man straks kan reagere på markedsbevægelser og trends.

Andet aktietip til daytradere er, at man sætter sig godt og grundigt ind i emnet med daytrading, inden man går i gang. Daytrading er nemlig ikke helt ligetil, og der er flere ting at være opmærksom på, sammenlignet med at investere på den lidt længere bane. Sørg derfor for at sætte dig grundigt ind i emnet med daytrading, inden du går i gang med at daytrade.

Et sidste aktietip til daytradere er, at man holder øje med hvornår aktieselskaberne udgiver regnskaber. Det er nemlig særligt omkring disse tidspunkter, at aktiekurserne vil stige og falde meget. Det er derfor også på disse tidspunkter, at man som daytrader kan lave store afkast. Det gør det værd at holde øje med, hvornår aktieselskaberne udgiver deres regnskaber.

Bedste aktieplatform

For at kunne købe og sælge aktier, skal du tilmelde dig en aktieplatform. Der findes mange gode, og mindre gode, aktieplatforme på markedet, og det gælder derfor om at finde den aktieplatform, som passer bedst til dig. Det gælder eksempelvis for udvalget af aktier på aktieplatformen.

Den vel nok bedste aktieplatform får man med den udenlandske eToro aktieplatform. Her får man nemlig de fleste fordele, samt et kæmpestort udvalg af aktier fra hele verden. Som dansk investor er der dog også fordele ved de danske aktieplatforme. Se mere om nogle gode aktieplatforme i det følgende.

eToro

eToro er af mange anerkendt som den bedste aktieplatform på markedet, hvilket følger af den gennemførte aktieplatform, som eToro tilbyder. Blandt de bedste fordele på eToro finder man det store udvalg af aktier, samt en aktieplatform der er meget brugervenlig.

Det gør eToro aktieplatform nem at tilgå, selv for nye investorer, og som samtidig gør det nemt at finde gode aktier at investere i. Dertil er der mange andre gode fordele, blandt andet i forhold til det store sociale netværk af investorer og den kurtage fri investering.

Særligt det store sociale netværk af investorer og andre brugere er en stor fordel ved eToro, da du her kan få en masse gode aktie anbefalinger helt gratis. Du kan således få viden om lige præcis de aktier, som du overvejer at investere i, og få tips og aktie anbefalinger, der gør det nemt at vælge aktier til og fra.

Den kurtage fri investering gør det billigere i længden at investere, og er særligt fordelagtigt for de investorer, der gerne vil købe og sælge aktier ofte. Alt i alt tilbyder eToro således den bedste aktie platform på markedet, som følge af de mange gode fordele ved deres aktieplatform.

Eneste reelle minus for danske investorer er, at der ikke er dansk kundesupport. Det kan godt være et vigtigt parameter for mange danske investorer. Vil du gerne have dansk kundesupport, så bør du i stedet se nærmere på en dansk aktieplatform såsom SaxoInvestor.

SaxoInvestor

SaxoInvestor er en dansk aktieplatform, og en af de bedste danske aktieplatforme på markedet. Hos SaxoInvestor får man som dansk investor særlige fordele. Det gælder ikke mindst for det store udvalg af danske aktier, samt for den danske kundesupport. Dertil kan du automatisk få sendt relevante papirer ind til SKAT.

Vil du således gerne være sikret et udvalg af alle danske aktier, så er SaxoInvestor et rigtig godt valg af aktieplatform. Den danske kundesupport vil dertil sikre dig hjælp, råd og vejledning, hvis der skulle opstå et behov for, at du får hjælp til det ene eller det andet.

For mange kan indberetning til SKAT være til stor besvær, og her vil SaxoInvestor tilbyde store fordele. Du kan nemlig få opsat din konto hos SaxoInvestor, der gør det nemt at indberette til SKAT. Hos SaxoInvestor kan du således få automatisk indberetning til SKAT.

SaxoInvestor er også en ganske fin aktieplatform, når det kommer til brugervenlighed, og SaxoInvestor har et særligt fokus på nye danske investorer. Derfor kan der også være gode fordele ved SaxoInvestor. Overvej dine ønsker og behov, og vælg den aktieplatform der passer bedst til dig.

Sådan kommer du godt i gang med at investere i aktier

Har du læst hele denne side igennem, så har du allerede den viden du skal bruge, for at kunne komme godt i gang med at investere i aktier. Du vil nemlig i så fald have fået viden om typer af aktier, aktiestrategier, gode aktietips samt gode aktie anbefalinger.

For at gøre det nemmere for dig at komme endnu bedre i gang med at investere i aktier, så har vi lavet denne lille mini-guide til at komme godt i gang med at investere i aktier. Vil du gerne være bedst muligt klædt på til at investere i aktier, så læs med videre her, hvor du får viden om, hvordan du kommer godt i gang med at investere i aktier.

Find en god aktieplatform

Første skridt du skal tage, hvis du gerne vil i gang med at investere, er at finde den rette aktieplatform for dig at investere på. Du bør gøre dig meget umage med dit valg af aktieplatform, da det er gennem din aktieplatform, at du skaber din succes, eller mangel på samme, på dine investeringer.

Sørg derfor for at være grundig i dit valg af aktieplatform, og overvej fordele og ulemper på alle de aktieplatforme, som du overvejer at tilmelde dig. Det vil nemlig bedre sikre dig for dit valg, og at du ender med den aktieplatform, som har alle de rette fordele for dig. Vi anbefaler enten eToro eller SaxoInvestor, hvis du gerne vil have nogle gode aktieplatforme at vælge imellem.

Sæt et investeringsbudget

Inden du køber dine første aktier, så bør du sætte dig et investeringsbudget. På den måde er du nemlig bedre sikret, at dine investeringer ikke løber løbsk. Med et investeringsbudget er du således sikret, at du ikke bruger flere penge, end de penge du allerede har sat til side. Du bør aldrig lave et investeringsbudget, hvor du ender med at tabe mere end du har råd til.

Er du ikke en af dem, der har et godt overblik over alle hjørner af din økonomi, så kan du med fordel kontakte din bankrådgiver. Her kan de nemlig være behjælpelige med at give overblik over din økonomi, og hvor du sammen med din bankrådgiver, kan få lagt en plan for dit investeringsbudget.

Vælg en aktiestrategi

Næste skridt er at vælge en aktiestrategi. At vælge en aktiestrategi kommer med flere gode fordele, og hvor det blandt andet gør det nemmere at finde de aktier, som du gerne vil investere i. Derudover øger man sine chancer for succes på aktiemarkedet, når man følger den ene eller anden aktiestrategi.

Der findes flere gode aktiestrategier at vælge imellem, og her på siden kan du få mere viden om nogle af de mest populære aktiestrategier såsom defensiv aktiestrategi, cyklisk aktiestrategi samt udbytte aktiestrategi. Sørg for at finde en aktiestrategi der passer dig, og gør det nemmere for dig selv at finde de rette aktier, samt at få større succes med dine investeringer.

Søg efter gode aktier

Når du har fået tilmeldt dig en god aktieplatform, og har fået valgt de bedste aktiestrategier for dig, så er det tid til at lede efter gode aktier. Markedet for aktier er kæmpestort, og det kan derfor godt være svært at finde de aktier, som man gerne vil investere i.

Vi har heldigvis set nærmere på en masse aktier her på siden, hvor du således finder en masse gode aktie anbefalinger. Mangler du inspiration til aktier at investere i, så klik dig rundt her på siden, og få del i alle vores gode aktie anbefalinger, med aktie anbefalinger til nogle af de bedste, største og mest populære aktier i verden.

Køb dine udvalgte aktier

Sidste skridt er at få købt dine udvalgte aktier. Hvis du har fulgt de foregående skridt, at finde en god aktieplatform, sat et investeringsbudget, valgt de rette aktiestrategier, samt fundet frem til nogle gode aktier, så vil det være nemt for dig at komme godt i gang med at købe dine første aktier.

Vil du gerne være bedst muligt sikret for dine investeringer, så skal du følge disse skridt, mens du også vil have stor fordel af at gøre brug af vores mange gode aktie anbefalinger, som du finder her på siden. Se derfor med fordel nærmere på vores gode aktie anbefalinger og få købt de bedste aktier for dig.

Ofte stillede spørgsmål

I det følgende kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om aktie anbefalinger, herunder hvor man finder gode aktie anbefalinger, hvad der er nogle gode aktie anbefalinger, samt en masse andet generelt viden om aktier og investering. 

Hvad er nogle gode aktie anbefalinger

Gode aktie anbefalinger er naturligvis aktie anbefalinger, som på et tidspunkt gerne skulle give et positivt afkast. De aktie anbefalinger du finder her på siden, er ikke aktie anbefalinger om at investere, men derimod aktie anbefalinger til aktier du bør undersøge nærmere. Hvis du gerne vil have inspiration til nogle gode aktie anbefalinger, så finder du gode aktie anbefalinger til europæiske, nordamerikanske og asiatiske aktier her på siden.

Hvor kan man få gode aktie anbefalinger

Der er mange steder man kan få gode aktie anbefalinger, og denne side er ingen undtagelse. Du finder således en masse gode aktie anbefalinger her på siden, med gode anbefalinger til aktier som man bør se nærmere på. Vores gode aktie anbefalinger her på siden er til nogle af de største og mest populære europæiske, nordamerikanske og asiatiske aktier.

Hvilke typer aktier kan man investere i

Der findes mange forskellige typer af aktier, som man kan være mere eller mindre interesseret i at investere i. Nogle populære typer aktier er udbytte aktier, defensive aktier og cykliske aktier, men der findes en lang række forskellige typer af aktier. Undersøg de mange typer af aktier, som du blandt andet kan se mere om her på siden, og invester i den type af aktier, der passer bedst til din aktiestrategi.

Hvad er en aktiestrategi

En aktiestrategi er en bestemt strategi at investere efter, og som kan øge sikkerheden for dine investeringer. Med en aktiestrategi investerer du i de aktier, som passer til den valgte strategi, i håbet om at kunne få et større positivt afkast. Der findes mange forskellige aktiestrategier, og her på siden kan du læse meget mere om nogle af de almindelige, herunder den defensive aktiestrategi, den cykliske aktiestrategi og udbytte aktiestrategien.

Hvor kan man købe aktier

Den klassiske metode til at købe aktier er gennem banken, men i dag er der ofte meget større fordele ved, at man investerer gennem en aktieplatform. Ved at investere på en aktieplatform, vil man nemlig have langt mere direkte føling med sine investeringer. En aktieplatform gør det derudover nemmere og hurtigere at investere, og kommer dertil med mange andre gode fordele. Se mere om nogle gode aktieplatforme her på siden.

Skal man betale skat af sine aktiegevinster

I Danmark er det lovpligtigt at betale skat af sine aktiegevinster. Skatteprocenten er på 27%, så længe man har en gevinst på under 118.000 kr. Skatteprocenten stiger dog i tilfælde af, at gevinsten overstiger 118.000 kr. Overstiger gevinsten på dine aktieinvesteringer 118.000 kr., så skal du betale 42% i skat. Husk at være opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale skat af sine aktiegevinster, og at det er nødvendigt, at man selv indberetter gevinsterne til skat.